Monte Diablo

Previous Transaction   Next Transaction

Monte Diablo

San Mateo, CA

Lease Type: MF Apt 69 Units


$14,200,000